Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve

1 Dávidov žalm na spomienku.
2 Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve, nekarhaj ma vo svojom rozhorčení.38,2 Ž 6,2 3 Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa.38,3 Jób 6,4; Ž 32,4; Nár 3,13 4 Pre tvoj hrozný hnev niet zdravého miesta na mojom tele, ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech.38,4 Iz 1,6 5 Veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie, než unesiem.38,5 Ezd 9,6 6 Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť.38,6 Iz 53,5 7 Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň, 8 lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. 9 Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacim srdcom nariekam. 10 Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. 11 Srdce sa mi prudko rozbúchalo. Sila ma opustila. A svetlo mojich očí? Aj to zhaslo. 12 Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč.38,12 Jób 19,13n; Ž 69,9; 88,9; Lk 23,49 13 Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pascu. Tí, čo mi chcú zle, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady,38,13 Mt 26,4 14 ale ja som ako hluchý. Nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí.38,14 Ž 39,3 15 Som ako človek, čo nepočuje, a nevie sa brániť ústami.38,15 1Pt 2,23 16 Hospodin, teba očakávam. Pán, môj Boh, ty mi odpovieš. 17 Preto som mohol povedať: „Nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou.“38,17 Ž 35,19 18 Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. 19 Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech.38,19 Ž 32,5 20 Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia,38,20 Ž 25,19 21 odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro.38,21 Ž 35,12 22 Hospodin, neopusť ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pán, moja spása!38,23 Ž 40,14