36. kapitola

V srdci bezbožníka prehovára zloba

1 Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.
2 V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami.36,2 Ž 10,4; Rim 3,18 3 Je príliš samoľúby, aby uznal a znenávidel svoju vinu. 4 Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne.36,4 Jer 4,22 5 Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého.36,5 Mich 2,1 6 Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom.36,6 Ž 57,11; 108,5 7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver.36,7 Ž 71,19 8 Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.36,8 Ž 17,8; 61,5 9 Sýtia sa hojnosťou tvojho domu, napájaš ich z riavy tvojich slastí. 10 Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo.36,10 Iz 9,1; Jer 2,13; 17,13; Jn 4,14 11 Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. 12 Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. 13 Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.