Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor

1 Dávidov. Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor, napadni tých, čo mňa napádajú!35,1 Iz 49,25
2 Uchop veľký a malý štít! Vstaň a pomôž mi!35,2 Ž 3,9; 7,11 3 Vztýč kopiju a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi: „Ja som tvoja spása.“35,3 Gn 15,1 4 Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahanbení ustúpia, čo snujú zlo proti mne. 5 Nech sú ako plevy vo vetre, nech ich Hospodinov anjel rozoženie!35,5 Ž 1,4; 34,8 6 Nech je ich cesta tmavá a klzká, nech ich Hospodinov anjel prenasleduje.35,6 Ž 73,18 7 Veď mi bezdôvodne nastavili sieť, bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali.35,7-8 Ž 7,16-17; 9,16; 31,5; 119,85; 141,10; Mt 25,40.45 8 Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil, nech ta spadne a zahynie! 9 Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy.35,9 Iz 61,10 10 Celá moja bytosť nech povie: „Hospodin, kto je ako ty?! Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera.“35,10 Jób 36,15; Ž 34,21 11 Povstávajú podlí svedkovia a vypytujú sa ma na to, o čom ani neviem. 12 Zlým sa mi odplácajú za dobré, som ako sirota. 13 Keď oni boli chorí, ja som sa odel vrecovinou a koril pôstom. Kiežby sa mi modlitba za nich vrátila späť!35,13 Jób 31,29 14 Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi, smútil som ako za matkou, zármutok ma zronil.35,14 Rim 12,15 15 Oni sa však zhŕkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. 16 Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby.35,16 Jób 16,9-10; Ž 37,12; 112,10; Sk 7,54 17 Pane! Dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám, pred levíčatami.35,17 Ž 17,12; 22,21; 58,7 18 Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom.35,18 Ž 22,23; 40,10; 111,1 19 Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia, nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia.35,19 Ž 25,19; 69,5; Prís 10,10; Mt 13,15; Jn 15,25 20 Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine.35,20 Ž 52,4; Múd 2,12-20 21 Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria: „Dobre ti tak! Vidíme to na vlastné oči.“35,21 Ž 40,16; 70,4 22 Hospodin, ty si to videl. Nemlč! Pane, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor, Boh môj a Pán môj!35,23 Ž 7,7 24 Hospodin, môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti! Nech sa neradujú nado mnou.35,24 Ž 43,1 25 Nech si nemyslia: „Dobre mu tak, to sme chceli!“ Nech nepovedia: „Prehltli sme ho.“35,25 Ž 6,11 26 Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. 27 Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria: „Veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi.“35,27 Ž 40,17 28 Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.