Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Zvelebovať budem Hospodina v každom čase

1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. (alef)
2 Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. (bét) 3 Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. (gimel) 4 Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! (dalet) 5 Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. (hé) 6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. (zajin) 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. (chét) 8 Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. (tét) 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. (jód) 10 Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. (kaf) 11 Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. (lamed) 12 Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! (mém) 13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? (nún) 14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (samech) 15 odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! (ajin) 16 Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé) 17 Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. (cadé) 18 Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. (kóf) 19 Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. (réš) 20 Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. (šín) 21 Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. (tav) 22 Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.