Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Zvelebovať budem Hospodina v každom čase

1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.34,1 Dve slová žalmu, presvedčte sa (v. 9) a budem sa chváliť (v. 3), ho viažu na 1Sam 21,14 a kráľa Achíša.34,1 1Sam 21,14-16 (alef)
2 Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť.34,2 Ž 9,2-3 (bét) 3 Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.34,3 Jer 9,24 (gimel) 4 Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! (dalet) 5 Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz.34,5 Ž 3,5 (hé) 6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria.34,6 Iz 60,5 (zajin) 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.34,7 Ž 69,34 (chét) 8 Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.34,8 Gn 32,2-3; Ex 14,19; 2Krľ 6,17; Ž 91,11; Zach 9,8 (tét) 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.34,9 Ž 2,12; 1Pt 2,3 (jód) 10 Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.34,10 Ž 37,19; 107,9; 111,5 (kaf) 11 Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať.34,11 Lk 1,53 (lamed) 12 Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! 34,12 Ž 66,16 (mém) 13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro?34,13-17 1Pt 3,10-12 (nún) 14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,34,14 Ž 39,2; 141,3; Prís 4,24; 13,3; Mt 12,36; Jk 3,5-10 (samech) 15 odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!34,15 Jób 28,28; Ž 37,27; Am 5,15 (ajin) 16 Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.34,16 Ž 33,18 (pé) 17 Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme.34,17 Dt 4,25; Prís 10,7 (cadé) 18 Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.34,18 Ž 10,17 (kóf) 19 Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.34,19 Ž 51,19 (réš) 20 Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.34,20 Jób 5,19; Jn 16,33 (šín) 21 Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí.34,21 Ex 12,46; Jn 19,33.36 (tav) 22 Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.34,23 Ž 37,33