32. kapitola

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený

1 Dávidov. Poučný žalm. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý.32,1 Ex 34,7; Rim 4,7n
2 Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu.32,2 Gn 15,6; 2Kor 5,19 3 Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave.32,4 Ž 22,16— Sela — 5 Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: „Vyznám Hospodinovi svoje priestupky.“ Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.32,5 Ž 38,19; Prís 28,13; Iz 38,17; Lk 15,18.21; Jk 5,16— Sela — 6 Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli.32,6 Ž 18,5; 144,7; Jon 2,4 7 Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.32,7 Ž 27,5; 119,114— Sela — 8 Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.32,8 Ž 25,8.12; 73,24 9 Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš.32,9 Prís 26,3; Jk 3,3 10 Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.32,10 Ž 16,4; 34,22; Prís 13,21; 16,20; Iz 57,20 11 Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodliví! Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce!32,11 Ž 33,1; 97,12; Flp 4,4