Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený

1 Dávidov. Poučný žalm. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý.
2 Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. 3 Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave.— Sela — 5 Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: „Vyznám Hospodinovi svoje priestupky.“ Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.— Sela — 6 Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. 7 Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.— Sela — 8 Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 9 Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. 10 Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. 11 Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodliví! Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce!