Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Hospodin, k tebe som sa utiekal

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou! 3 Nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň! Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. 4 Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. 5 Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. 6 Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. 7 Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. 8 Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. 9 Nevydal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. 10 Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. 11 Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. 12 Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. 13 Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. 14 Počul som predsa šepkanie mnohých: „Hrôza zo všetkých strán!“ Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. 15 Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som: „Ty si môj Boh.“ 16 V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. 17 Rozjasni tvár nad svojím služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou! 18 Hospodin, nedaj ma zahanbiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahanbia, umĺknu v podsvetí. 19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohŕdavo proti spravodlivému. 20 Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. 21 Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skryješ ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. 22 Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. 23 V úzkosti som si povedal: „Odvrhnutý som spred tvojej tváre.“ Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. 24 Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. 25 Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.