31. kapitola

Hospodin, k tebe som sa utiekal

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou!31,2 Ž 25,2; 71,1; 143,1 3 Nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň! Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy.31,3 Ž 17,6; 86,131,3-4 Ž 71,3 4 Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.31,4 Ž 18,3; 23,3 5 Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť.31,5 Jób 18,8; Ž 25,15 6 Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože.31,6 Lk 23,46; Sk 7,59 7 Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina.31,7 Ž 26,5 8 Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. 9 Nevydal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo.31,9 Jób 36,16; Ž 18,20 10 Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. 11 Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli.31,11 Jób 30,30 12 Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou.31,12 Jób 19,13-14 13 Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu.31,13 Ž 88,5-6; Koh 9,5 14 Počul som predsa šepkanie mnohých: „Hrôza zo všetkých strán!“ Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život.31,14 Ž 2,2; Jer 20,3; Jn 11,53 15 Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som: „Ty si môj Boh.“31,15 Ž 63,2 16 V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov.31,16 Jób 24,1; Ž 139,16 17 Rozjasni tvár nad svojím služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou!31,17 Nm 6,25; Ž 4,7; 80,4 18 Hospodin, nedaj ma zahanbiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahanbia, umĺknu v podsvetí. 19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohŕdavo proti spravodlivému.31,19 Ž 63,12 20 Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. 21 Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skryješ ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi.31,21 Ž 27,5 22 Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste.31,22 Ž 4,4; 17,7 23 V úzkosti som si povedal: „Odvrhnutý som spred tvojej tváre.“ Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc.31,23 Iz 38,11; Nár 3,54; Jon 2,5 24 Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom.31,24 Dt 32,41; Jób 22,29; Ž 30,4 25 Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.31,25 Ž 27,14; 33,22; Iz 49,23