30. kapitola

Hospodin, chválim ťa

1 Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov.30,1 1Mak 4,52-54
2 Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou.30,2 Ž 35,19; 38,17 3 Hospodin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.30,3 Ex 15,26; Iz 38,2-5 4 Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu.30,4 Ž 18,5-6; 86,13; 116,8-9 5 Oslavujte Hospodina hudbou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiatku!30,5 Ž 97,12 6 Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.30,6 Iz 54,7-8 7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si: „Nikdy sa nezachvejem.“ 8 Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.30,8 Ž 104,29 9 Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho Pána o milosť: 10 „Čo by si mal z môjho života30,10 Hebr. z krvi. V semitskom ponímaní krv predstavuje život., keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť?30,10 Ž 6,6 11 Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! Hospodin, pomôž mi!“ 12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,30,12 Jn 16,20 13 aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.