Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Zvelebujte Hospodina, synovia Boží

1 Dávidov žalm. Zvelebujte Hospodina, synovia Boží29,1 T. j. Boží nebeský dvor (Jób 1,6; 2,1) s anjelmi podriadenými Pánovi (Dt 32,8; sudcovia v Ž 82,6; 89,7)., zvelebujte Hospodinovu slávu a moc!29,1 Ž 103,20n; 148,1-2
2 Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere.29,2 Ž 96,9; 110,3 3 Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami.29,3 Jób 37,5 4 Hlas Hospodina je mocný. Hlas Hospodina je veľkolepý.29,4 Iz 30,31 5 Hlas Hospodina láme cédre. Hospodin vyvracia libanonské cédre. 6 Prinúti Libanon, aby skákal ako teľa, a Sirjon29,6 T. j. vrch Chermón. ako byvolie mláďa.29,6 Dt 3,9; Ž 114,4 7 Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene.29,7 Iz 66,15n 8 Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kadéš. 9 Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá: Sláva!29,9 Zj 19,1.3.6 10 Hospodin trónil nad potopou, Hospodin tróni ako kráľ naveky.29,10 Gn 6,17 11 Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.