Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

Na teba čakám, Hospodin

1 Dávidov. (alef) Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. (bét)
2 V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. (gimel) 3 Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. (dalet) 4 Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch! (hé) 5 Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. (vav) 6 Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov.25,6 Ž 103,17 (zajin) 7 Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj! Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin.25,7 Jób 13,26 (chét) 8 Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. (tét) 9 Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. (jód) 10 Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia.25,10 Jn 7,17 (kaf) 11 Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká.25,11 Ex 34,6-7 (lamed) 12 Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať.25,12 Ž 32,8 (mém) 13 Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu.25,13 Ž 37,9 (nún) 14 Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou.25,14 Ž 50,23 (samech) 15 Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. (ajin) 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.25,16 Ž 86,16 (pé) 17 Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí! (cadé) 18 Pozri sa na moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všetky hriechy! (réš) 19 Pozri, koľko mám nepriateľov! Ukrutne ma nenávidia.25,19 Ž 3,2; 35,19; Jn 15,25 (šín) 20 Ochraňuj mi život a vysloboď ma! Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. (tav) 21 Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. 22 Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap!25,22 Ž 130,8