23. kapitola

Hospodin je môj pastier

1 Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.23,1 Iz 40,11; Jn 10,11.30
2 Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.23,2 Ez 34,13-14; Zj 7,17 3 Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.23,3 Jer 31,25; Mt 11,28 4 Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.23,4 Ž 46,3; Rim 8,31 5 Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.23,5 Ž 36,9; 92,11; Lk 7,44-46 6 Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem23,6 Rkp. budem bývať (LXX, Vg). do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.23,6 Ž 84,5