Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Hospodin je môj pastier

1 Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.
2 Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. 3 Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. 4 Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. 5 Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. 6 Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.