Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou!21,2 Ž 13,6 3 Splnil si mu túžbu srdca, neodoprel si mu žiadosť pier.21,3 Ž 20,5; 37,4— Sela — 4 Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.21,4 Ž 132,18 5 Prosil ťa o život, dal si mu ho na dlhý čas, naveky, navždy.21,5 Ž 61,7 6 Preslávil si ho svojím víťazstvom, zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. 7 Urobil si ho stálym zdrojom požehnania, blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti.21,7 Gn 12,2-3; Sk 3,25 8 Kráľ dôveruje Hospodinovi, z milosti Najvyššieho nezakolíše. 9 Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. 10 Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. 11 Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí,21,11 Ž 109,13 12 lebo osnovali zlo proti tebe, vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli.21,12 Gn 50,20; Iz 8,9-10 13 Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti nim. 14 Vyvýš sa, Hospodin, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.