Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou! 3 Splnil si mu túžbu srdca, neodoprel si mu žiadosť pier.— Sela — 4 Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata. 5 Prosil ťa o život, dal si mu ho na dlhý čas, naveky, navždy. 6 Preslávil si ho svojím víťazstvom, zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. 7 Urobil si ho stálym zdrojom požehnania, blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. 8 Kráľ dôveruje Hospodinovi, z milosti Najvyššieho nezakolíše. 9 Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. 10 Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. 11 Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, 12 lebo osnovali zlo proti tebe, vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. 13 Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti nim. 14 Vyvýš sa, Hospodin, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.