Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin, nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha!20,2 Prís 18,10 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne, nech ťa podoprie zo Siona! 4 Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary, nech so záľubou prijme tvoju spaľovanú obetu! — Sela — 5 Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada, nech splní každý tvoj zámer!20,5 Ž 21,3 6 Nech zaplesáme nad tvojím víťazstvom a v mene svojho Boha vztýčime zástavu! Nech Hospodin splní všetky tvoje prosby!20,6 Ž 13,6 7 Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému, odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice.20,7 Ex 15,6 8 Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha.20,8 Dt 20,1; Ž 33,17; 44,7; Iz 31,1 9 Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení.20,9 Ž 9,4 10 Hospodin, pomôž kráľovi, vypočuj nás, keď budeme volať k tebe!20,10 Ž 12,2