Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin, nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha! 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne, nech ťa podoprie zo Siona! 4 Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary, nech so záľubou prijme tvoju spaľovanú obetu! — Sela — 5 Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada, nech splní každý tvoj zámer! 6 Nech zaplesáme nad tvojím víťazstvom a v mene svojho Boha vztýčime zástavu! Nech Hospodin splní všetky tvoje prosby! 7 Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému, odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. 8 Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. 9 Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. 10 Hospodin, pomôž kráľovi, vypočuj nás, keď budeme volať k tebe!