19. kapitola

Nebesia rozprávajú o Božej sláve

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk.19,2 Ž 97,6; Rim 1,20 3 Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie 4 bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. 5 Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan.19,5 Rim 10,18 6 Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. 7 Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou. 8 Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym.19,8 Ž 119,50 9 Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.19,9 Ž 119,105 10 Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. 11 Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, ako med z plástov.19,11 Ž 119,72.127 12 Napomínajú aj tvojho služobníka; kto ich zachováva, má hojnú odmenu.19,12 Ž 106,3 13 Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín.19,13 Jób 6,24 14 Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.19,14 Ž 18,1 15 Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ!19,15 Ž 18,3