19. kapitola

2 Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.