16. kapitola

Ochraňuj ma, Bože

1 Pamätný Dávidov zápis16,1 Hebr. miktám s nejasným významom: nízkym hlasom; gr. nápis na stéle; rabíni: pokorný a dokonalý Dávid (porov. Ž 56–60).. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!16,1 Ž 17,8; 86,2
2 Hovorím Hospodinovi: „Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa.“16,2 Ž 73,25 3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny, nachádzam všetku svoju záľubu. 4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu.16,5 Nm 18,20; Ž 73,26; Nár 3,24 6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo.16,6 Ž 2,8 7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 8 Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa.16,8-11 Sk 2,25-28 9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 10 lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie16,10 Hebr. jamu, hrob..16,10 Sk 2,31; 13,35 11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.