Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Ochraňuj ma, Bože

1 Pamätný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!
2 Hovorím Hospodinovi: „Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa.“ 3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny, nachádzam všetku svoju záľubu. 4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. 6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. 7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 8 Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. 9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 10 lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. 11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.