15. kapitola

Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane?

1 Dávidov žalm. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu?15,1-5 Ž 24,3-6; Iz 33,14-16
2 Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí,15,2 Ef 4,25 3 kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho,15,3 2Sam 19,28; Jób 27,4 4 kto pohŕda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, 5 kto peniaze nepožičiava na úrok a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.15,5 Ex 22,24; Dt 23,20-21; Ž 112,6