Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane?

1 Dávidov žalm. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu?
2 Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, 3 kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, 4 kto pohŕda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, 5 kto peniaze nepožičiava na úrok a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.