Predchádzajúca kapitola

150. kapitola

Chváľte Boha v jeho svätyni

1 Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
2 Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou! 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou! 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi! Chváľte ho dunivými cimbalmi! 6 Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!