149. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom v zhromaždení zbožných.149,1 Ž 33,3; 98,1; 144,9
2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojím Kráľom.149,2 Ž 5,3; 24,7-10; 100,3 3 Nech tancom chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary.149,3 Ex 15,20; 2Sam 6,16; 1Krn 15,29; Ž 68,26; 81,3 4 Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou.149,4 Iz 62,4 5 Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach.149,5 Ž 42,9 6 Nech svojím hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, 7 aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, 8 aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, 9 aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja!149,9 Dt 32,41; Iz 63,4-6; Joel 4,1-2