Predchádzajúca kapitola

149. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom v zhromaždení zbožných.
2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojím Kráľom. 3 Nech tancom chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. 4 Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. 5 Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. 6 Nech svojím hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, 7 aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, 8 aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, 9 aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja!