Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Blázon si v srdci hovorí: Boha niet!14 Ž 53

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet!“ Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
2 Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. 3 Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. 4 Nevedia azda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, 5 že raz sa budú strachom chvieť? Boh je totiž s pokolením spravodlivého. 6 Zámery biedneho tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. 7 Kiežby zo Siona prišla spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.