Predchádzajúca kapitola

148. kapitola

Chváľte Hospodina z nebies

1 Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach!
2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli, chváľte ho, všetky jeho zástupy! 3 Chváľte ho, slnko i mesiac, chváľte ho, všetky jagavé hviezdy! 4 Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami! 5 Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. 6 Postavil ich na večné veky; vydal rozkaz, ktorý nepominie. 7 Chváľte Hospodina zo zeme: morské obludy i všetky oceány, 8 oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, 9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, 10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, 11 pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, 12 mládenci a panny, starí i mladí! 13 Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom. 14 Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja!