147. kapitola

Aké dobré je ospevovať nášho Boha

1 Haleluja! Aké dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.
2 Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela; 3 uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany. 4 On určil počet hviezd a všetky volá po mene. 5 Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. 6 Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. 7 Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. 8 Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vŕšky odieva trávou. 9 Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. 10 Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. 12 Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! 13 On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. 14 Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. 16 On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, 17 ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? 18 Pošle slovo, nastáva odmäk, zošle vietor, a vody prúdia. 19 Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. 20 Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.