Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

146. kapitola

Chváľ, duša moja, Hospodina!

1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina!146,1 Ž 103,1
2 Chváliť budem Hospodina, kým žijem, hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život.146,2 Ž 104,33 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť.146,3 Ž 118,8n; Iz 2,22 4 Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány.146,4 Ž 104,29; Koh 12,7 5 Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. 6 On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť naveky.146,6 Gn 1,1; Zj 14,7 7 On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov.146,7 Ž 68,7; 103,6; 107,9 8 Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých.146,8 Ž 145,14; Mt 9,30; Jn 9,1-32 9 Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov.146,9 Dt 10,18; Ž 68,6; 147,6 10 Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!146,10 Ex 15,18; Ž 10,16; Zj 11,15