146. kapitola

Chváľ, duša moja, Hospodina!

1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina!
2 Chváliť budem Hospodina, kým žijem, hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. 4 Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. 5 Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. 6 On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť naveky. 7 On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. 8 Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých. 9 Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. 10 Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.