Predchádzajúca kapitola

145. kapitola

Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ

1 Dávidov chválospev. (alef) Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. (bét)
2 Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel) 3 Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. (dalet) 4 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. (hé) 5 Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. (vav) 6 Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. (zajin) 7 Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. (chét) 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. (tét) 9 Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. (jód) 10 Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. (kaf) 11 Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, (lamed) 12 aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. (mém) 13 Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. (samech) 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. (ajin) 15 Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. (pé) 16 Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. (cadé) 17 Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (kóf) 18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. (réš) 19 Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (šín) 20 Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. (tav) 21 Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky.