Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

145. kapitola

Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ

1 Dávidov chválospev. (alef) Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.145,1 Kumránska verzia žalmu opakuje po každom verši: Hospodin je požehnaný a jeho meno je požehnané na večné veky. (bét)
2 Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel) 3 Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.145,3 Jób 5,9; Ž 96,4; 147,5; Rim 11,33 (dalet) 4 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky.145,4 Iz 38,19 (hé) 5 Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. (vav) 6 Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. (zajin) 7 Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. (chét) 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.145,8 Ex 34,6n; Nm 14,18; Ž 86,5.15 (tét) 9 Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami.145,9 Ž 100,5; Nah 1,7; Múd 11,22-26 (jód) 10 Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní.145,10 Ž 19,2 (kaf) 11 Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, (lamed) 12 aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. (mém) 13 Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.145,13 Ž 146,10; 1Tim 1,17145,13 Var. + (nún) Hospodin je verný vo všetkých svojich slovách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (samech) 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených.145,14 Ž 146,8 (ajin) 15 Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.145,15 Ž 104,27; 136,25 (pé) 16 Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.145,16 Ž 104,21; 147,9 (cadé) 17 Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (kóf) 18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.145,18 Dt 4,7 (réš) 19 Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (šín) 20 Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí.145,20 Ž 31,24; 97,10 (tav) 21 Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky145,21 Toto sú slová pravdepodobne zo záveru refrénu (porov. pozn. k v. 1)..