Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

145. kapitola

Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ

1 Dávidov chválospev. (alef) Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.145,1 Kumránska verzia žalmu opakuje po každom verši: Hospodin je požehnaný a jeho meno je požehnané na večné veky. (bét)
2 Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel) 3 Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.145,3 Jób 5,9; Ž 96,4; 147,5; Rim 11,33 (dalet) 4 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky.145,4 Iz 38,19 (hé) 5 Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. (vav) 6 Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. (zajin) 7 Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. (chét) 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.145,8 Ex 34,6n; Nm 14,18; Ž 86,5.15 (tét) 9 Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami.145,9 Ž 100,5; Nah 1,7; Múd 11,22-26 (jód) 10 Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní.145,10 Ž 19,2 (kaf) 11 Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, (lamed) 12 aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. (mém) 13 Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.145,13 Ž 146,10; 1Tim 1,17145,13 Var. + (nún) Hospodin je verný vo všetkých svojich slovách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (samech) 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených.145,14 Ž 146,8 (ajin) 15 Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.145,15 Ž 104,27; 136,25 (pé) 16 Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.145,16 Ž 104,21; 147,9 (cadé) 17 Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (kóf) 18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.145,18 Dt 4,7 (réš) 19 Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (šín) 20 Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí.145,20 Ž 31,24; 97,10 (tav) 21 Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky145,21 Toto sú slová pravdepodobne zo záveru refrénu (porov. pozn. k v. 1)..
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk