145. kapitola

18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. (réš) 19 Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (šín)
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.