138. kapitola

Ďakujem ti z celého srdca

1 Dávidov. Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami138,1 T. j. božstvá národov; alt. pred anjelmi (LXX); sudcami (aram.); kráľmi (sýr.); bohmi (Hieronym). ťa ospevujem.138,1 Ž 9,2; 82,1; 95,3
2 Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo.138,2 Ž 5,8; 119,50 3 Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma.138,3 Ž 107,19n 4 Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst.138,4 Ž 22,28-29; 68,32n; 96,7 5 Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva.138,5 Ex 15,11 6 Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná.138,6 Ž 33,13-15; 34,16-19; 113,5-8; Iz 57,15 7 Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni.138,7 Ž 3,7; 23,4; 71,20 8 Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!138,8 Jób 14,15; Ž 57,3; 136,1; Iz 64,7; Lk 1,50; Flp 1,6