Predchádzajúca kapitola

138. kapitola

Ďakujem ti z celého srdca

1 Dávidov. Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem.
2 Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. 3 Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. 4 Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. 5 Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. 6 Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná. 7 Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni. 8 Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!