Predchádzajúca kapitola

137. kapitola

Pri babylonských riekach

1 Pri babylonských riekach, tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion.
2 Tam sme na vŕby vešali svoje citary. 3 Tí, čo nás ta odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali; radostný spev chceli tí, čo nás sužovali: „Zaspievajte nám sionské piesne!“ 4 Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? 5 Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu! 6 Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba, ak mi Jeruzalem nebude vrcholom radosti. 7 Pripomeň, Hospodin, synom Edómu deň Jeruzalema, keď volali: „Zbúrajte, zbúrajte ho do základov!“ 8 Dcéra Babylonu, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila! 9 Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.