Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

136. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,1-4 Ž 118,1-4136,1 Ž 106,1; 107,1; 118,1
2 Ďakujte Bohu bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,2 Dt 10,17; Ž 135,5 3 Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,3 Dt 10,17 4 Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,4 Ž 72,18; 86,10 5 Dômyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,5 Gn 1,6-8; Ž 8,4; Prís 3,19 6 Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,6 Gn 1,9n; Ž 24,2; 104,5; Iz 44,24 7 Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,7 Gn 1,14n 8 Slnko má vládnuť vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,8-9 Gn 1,16-18; Ž 74,16-17 9 Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 10 Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,10 Ex 12,29; Ž 78,51; 135,8 11 Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,11 Ex 12,51 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,12 Dt 4,34 13 Rozdelil Trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,13-15 Ex 14,16-31; Ž 78,13 14 Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 15 Faraóna i s vojskom vrhol do Trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 16 Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,16 Dt 8,15; Am 2,10 17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,17-22 Nm 21,23-26; 21,33-35; Dt 2,24; 3,1-2; Joz 12,2-6; Ž 135,11-12 18 Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 19 Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 20 Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 21 Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 23 Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,23-24 Sdc 3,9; 2Sam 22,28; Neh 9,27; Ž 113,7 24 Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 25 Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.136,25 Ž 104,27; 145,15 26 Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.