Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

  1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 2 Ďakujte Bohu bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 3 Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 4 Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 5 Dômyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 6 Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 7 Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 8 Slnko má vládnuť vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 9 Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 10 Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 11 Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 13 Rozdelil Trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 14 Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 15 Faraóna i s vojskom vrhol do Trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 16 Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 18 Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 19 Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 20 Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 21 Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 23 Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 24 Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 25 Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 26 Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo