Predchádzajúca kapitola

136. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Ďakujte Bohu bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 3 Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 4 Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 5 Dômyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 6 Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 7 Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 8 Slnko má vládnuť vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 9 Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 10 Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 11 Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 13 Rozdelil Trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 14 Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 15 Faraóna i s vojskom vrhol do Trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 16 Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 18 Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 19 Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 20 Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 21 Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 23 Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 24 Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 25 Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 26 Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.