Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

134. kapitola

Dobrorečte Hospodinovi

1 Pútnická pieseň. Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome.134,1 Lv 8,35; 1Krn 9,27.33; Ž 135,1n
2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi.134,2 Sdc 5,9; Ž 28,2; 63,5 3 Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem!134,3 Gn 1,1; Nm 6,24; Ž 115,15; 121,2; 124,8; 128,5