Predchádzajúca kapitola

134. kapitola

Dobrorečte Hospodinovi

1 Pútnická pieseň. Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome.
2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem!