Predchádzajúca kapitola

133. kapitola

Aké je dobré a milé

1 Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!
2 Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. 3 Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.