Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

133. kapitola

Aké je dobré a milé

1 Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!133,1 Sk 2,44; Heb 13,1
2 Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.133,2 Ex 30,25.30 3 Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.133,3 Ž 89,13; 125,1; 128,5; 134,3