Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

132. kapitola

Hospodin, pamätaj na Dávida

1 Pútnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil,132,1 2Krn 6,42
2 keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu Mocnému:132,2 Ž 65,2; 132,5; Iz 60,16 3 „Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam,132,3 2Sam 7,2 4 očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie,132,4 Prís 6,4 5 kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu Mocnému.“132,5 1Krn 22,7; Ž 132,2 6 Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaarských nivách.132,6 Gn 35,19; 1Sam 7,1 7 Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh.132,7 Ž 5,8; 99,5 8 Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci!132,8 Nm 10,35; 2Krn 6,41 9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú.132,9 Ž 132,16; 149,5 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného.132,10 2Krn 6,42 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: „Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.132,11 2Sam 7,12; Ž 110,4 12 Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.“132,12 1Krľ 2,4; 8,25; 2Krn 6,16 13 Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok:132,13 Ž 78,68; 135,21 14 „Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.132,14 Iz 66,1 15 Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom.132,15 Lv 25,19; Rút 1,6; Ž 37,19; 111,5; 147,14 16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú.132,16 Ž 132,9 17 Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh132,17 Roh je symbol moci., horiacu sviecu132,17 Svieca je symbol zachovania rodu. pripravím svojmu pomazanému.132,17 2Sam 21,17; 1Krľ 11,36; 15,4; 2Krľ 8,19; Ž 18,29; Ez 29,21; Lk 1,69 18 Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.“132,18 Jób 8,22; Ž 35,26