Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

132. kapitola

Hospodin, pamätaj na Dávida

1 Pútnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil,132,1 2Krn 6,42
2 keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu Mocnému:132,2 Ž 65,2; 132,5; Iz 60,16 3 „Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam,132,3 2Sam 7,2 4 očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie,132,4 Prís 6,4 5 kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu Mocnému.“132,5 1Krn 22,7; Ž 132,2 6 Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaarských nivách.132,6 Gn 35,19; 1Sam 7,1 7 Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh.132,7 Ž 5,8; 99,5 8 Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci!132,8 Nm 10,35; 2Krn 6,41 9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú.132,9 Ž 132,16; 149,5 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného.132,10 2Krn 6,42 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: „Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.132,11 2Sam 7,12; Ž 110,4 12 Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.“132,12 1Krľ 2,4; 8,25; 2Krn 6,16 13 Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok:132,13 Ž 78,68; 135,21 14 „Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.132,14 Iz 66,1 15 Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom.132,15 Lv 25,19; Rút 1,6; Ž 37,19; 111,5; 147,14 16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú.132,16 Ž 132,9 17 Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh132,17 Roh je symbol moci., horiacu sviecu132,17 Svieca je symbol zachovania rodu. pripravím svojmu pomazanému.132,17 2Sam 21,17; 1Krľ 11,36; 15,4; 2Krľ 8,19; Ž 18,29; Ez 29,21; Lk 1,69 18 Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.“132,18 Jób 8,22; Ž 35,26
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk