Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

132. kapitola

Hospodin, pamätaj na Dávida

1 Pútnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil,132,1 2Krn 6,42
2 keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu Mocnému:132,2 Ž 65,2; 132,5; Iz 60,16 3 „Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam,132,3 2Sam 7,2 4 očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie,132,4 Prís 6,4 5 kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu Mocnému.“132,5 1Krn 22,7; Ž 132,2 6 Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaarských nivách.132,6 Gn 35,19; 1Sam 7,1 7 Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh.132,7 Ž 5,8; 99,5 8 Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci!132,8 Nm 10,35; 2Krn 6,41 9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú.132,9 Ž 132,16; 149,5 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného.132,10 2Krn 6,42 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: „Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.132,11 2Sam 7,12; Ž 110,4 12 Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.“132,12 1Krľ 2,4; 8,25; 2Krn 6,16 13 Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok:132,13 Ž 78,68; 135,21 14 „Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.132,14 Iz 66,1 15 Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom.132,15 Lv 25,19; Rút 1,6; Ž 37,19; 111,5; 147,14 16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú.132,16 Ž 132,9 17 Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh132,17 Roh je symbol moci., horiacu sviecu132,17 Svieca je symbol zachovania rodu. pripravím svojmu pomazanému.132,17 2Sam 21,17; 1Krľ 11,36; 15,4; 2Krľ 8,19; Ž 18,29; Ez 29,21; Lk 1,69 18 Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.“132,18 Jób 8,22; Ž 35,26