Predchádzajúca kapitola

131. kapitola

Hospodin, moje srdce nie je pyšné

1 Pútnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť.
2 Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. 3 Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky.