131. kapitola

Hospodin, moje srdce nie je pyšné

1 Pútnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť.131,1 Jób 22,29; Prís 6,16-19; Jer 45,5; Sir 3,21; Mt 23,12
2 Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa.131,2 Ž 37,7; 62,2 3 Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky.131,3 Ž 62,9; 115,9-11; 130,7