Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

130. kapitola

Z hlbín volám k tebe, Hospodin

1 Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hospodin.130,1 Ž 69,3.15; Jon 2,3n
2 Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania.130,2 2Krn 6,40; 7,15; Ž 17,1.6; 27,7; 86,6; 143,1 3 Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí?130,3 Jób 9,2n; 10,14; Ž 79,8; 103,10; 143,2; Mal 3,2 4 Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.130,4 1Krľ 8,39-40; Neh 9,17; Ž 2,11-12; 86,5; 103,3; Jer 33,8-9; Oz 3,5; Jn 8,7-9; Sk 9,31; Rim 3,20-24 5 Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo.130,5 Ž 38,16; 39,8; 40,2; 43,5; 119,74.81.114.147; Mich 7,7 6 Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno.130,6 Ž 119,147; Sk 27,29 7 Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie.130,7 Ž 69,19; 71,23; 86,15; 103,17; 131,3; 136,1-26; Ef 1,7; 1Tim 2,6; Zj 5,9 8 On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.130,8 Oz 13,14; Mt 1,21; Tít 2,14