Predchádzajúca kapitola

129. kapitola

Často ma sužovali od mladosti

1 Pútnická pieseň. Často ma sužovali od mladosti — nech povie Izrael —,
2 často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. 3 Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. 4 Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. 5 Nech sa zahanbia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. 6 Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, 7 ktorou si kosec nenaplní hrsť ani náruč ten, kto viaže snopy. 8 Okoloidúci nepovedia: „Nech na vás spočinie požehnanie Hospodina! Žehnáme vás v mene Hospodina.“