129. kapitola

Často ma sužovali od mladosti

1 Pútnická pieseň. Často ma sužovali od mladosti — nech povie Izrael —,129,1 Ž 120,6; 124,1
2 často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli.129,2 Ž 118,13; Mt 16,18; 2Kor 4,8n 3 Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy.129,3 Iz 1,6; 51,23 4 Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov.129,4 Ezd 9,15; Ž 11,7; Iz 5,18; Nár 1,18 5 Nech sa zahanbia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion.129,5 Ž 35,4; 40,15; 70,3 6 Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú,129,6 2Krľ 19,26; Iz 37,27 7 ktorou si kosec nenaplní hrsť ani náruč ten, kto viaže snopy. 8 Okoloidúci nepovedia: „Nech na vás spočinie požehnanie Hospodina! Žehnáme vás v mene Hospodina.“129,8 Rút 2,4; Ž 118,26