Predchádzajúca kapitola

128. kapitola

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina

1 Pútnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách.
2 Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. 3 Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič; tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. 4 Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. 5 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života 6 a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!