Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

128. kapitola

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina

1 Pútnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách.128,1 Ž 1,1-3; 81,14; 112,1; 119,1
2 Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť.128,2 Gn 3,17-19; Ž 85,13; Koh 8,12; Iz 3,10; 65,18-23; Jer 22,15; Ef 6,3 3 Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič; tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy.128,3 Gn 49,22; Ž 52,10; Vľp 2,13; Jer 11,16; Ez 19,10; Oz 14,7; Múd 4,1-6; Rim 11,24 4 Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina.128,4 Ž 115,12-13 5 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života128,5 Ž 20,3; 133,3; 134,3; Iz 2,3 6 a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!128,6 Gn 50,23; Jób 42,16; Ž 125,5; Prís 17,6