Predchádzajúca kapitola

125. kapitola

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina

1 Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá naveky.
2 Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky. 3 Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. 4 Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce! 5 Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj s páchateľmi neprávosti! Pokoj nad Izraelom!