Predchádzajúca kapitola

124. kapitola

Keby Hospodin nebol s nami

1 Pútnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, — nech povie Izrael —,
2 keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, 3 boli by nás zaživa pohltili, keď vzbĺkol ich hnev proti nám. 4 Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. 5 Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. 6 Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom! 7 Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. 8 Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.