124. kapitola

Keby Hospodin nebol s nami

1 Pútnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, — nech povie Izrael —,124,1 Gn 31,42; Ž 27,13; 46,2; 94,17; 118,6; 119,92
2 keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia,124,2 Ž 3,2; 56,12; 86,14 3 boli by nás zaživa pohltili, keď vzbĺkol ich hnev proti nám.124,3 Prís 1,11-12; Jer 51,34 4 Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil.124,4-5 Ž 42,8; 69,3; Iz 8,6-8; 17,12-13 5 Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. 6 Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom!124,6 Ž 3,8; 7,2n; 17,11n; 22,14; 58,7 7 Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.124,7 Ž 91,3; 141,9; Jer 49,35 8 Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.124,8 Ž 20,8; 121,2; Prís 18,10