Predchádzajúca kapitola

123. kapitola

Svoje oči dvíham k tebe

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.
2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa nad nami, Hospodin, zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. 4 Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohŕdaním pyšných.