122. kapitola

Potešil som sa, keď mi povedali

1 Pútnická Dávidova pieseň. Potešil som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do Hospodinovho domu!“122,1 Ž 84; Iz 2,3
2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.122,2 Jer 7,2 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto pospájané do jediného celku.122,3 Ž 48,13; Ef 2,18-22 4 Ta vystupujú kmene, kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina.122,4 1Krn 16,35; Ž 106,47; 140,14 5 Tam stoja súdne stolce, stolce Dávidovho domu.122,5 1Krľ 7,7; Iz 16,5; Jer 21,12; Lk 1,32 6 Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú!122,6 Ž 26,8; Jer 15,5; Tob 13,13-16 7 „Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch!“122,7 Ž 48,4.14 8 Pre svojich bratov a priateľov hovorím: „Pokoj v tebe!“122,8 Ž 133,1; Jk 3,18 9 Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.122,9 Neh 5,19