Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

121. kapitola

Svoje oči dvíham k vrchom

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc?121,1 Ž 108,13; 123,1; Jer 3,23
2 Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.121,2 Gn 1,1; Rút 2,12; Ž 115,15; 124,8; 134,3 3 Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca.121,3 Ž 66,9 4 Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael.121,4 Ž 44,24 5 Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici.121,5 Ž 16,8; 91,1; 109,31; 110,5; Iz 4,6; 32,2 6 Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci.121,6 Iz 49,10; Zj 7,16 7 Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.121,7 Ž 34,23; 97,10 8 Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.121,8 Dt 28,6; 31,2; 1Krľ 3,7