120. kapitola

K Hospodinovi som volal v súžení

1 Pútnická pieseň. K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal.120,1 Ž 18,7; Jon 2,3
2 Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom.120,2 Ž 31,19; Prís 12,22; Jn 8,44 3 Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne, ty jazyk úlisný?120,3 Ž 12,4-5; 64,9 4 Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia.120,4 Ž 11,6; 140,11; Prís 25,18.22; Rim 12,20; Ef 6,16 5 Beda mi, že musím žiť ako hosť v Mešechu120,5 Národ poblíž Čierneho mora., bývať v stanoch Kedáru120,5 Arabský nomádsky kmeň.!120,5 Gn 10,2; 25,13; Iz 21,16-17; 42,11; 60,7 6 Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. 7 Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.120,7 Iz 52,7; Mt 5,9