12. kapitola

Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet

1 Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
2 Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní.12,2 Iz 57,1 3 Klamú sa navzájom úlisnými perami a neúprimným srdcom. 4 Nech Hospodin zničí všetky úlisné pery i chvastavý jazyk tých, 5 čo hovoria: „V našom jazyku je sila, máme predsa ústa. Kto je naším pánom?“12,5 Ex 5,2; Jób 21,4-5; Ž 73,8n 6 „Pre útlak biednych, pre vzdychy úbohých povstanem teraz,“ hovorí Hospodin, „zachránim tých, ktorými pohŕdajú.“ 7 Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.12,7 Prís 27,21; 30,5 8 Hospodin, ty ich ochrániš, aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením; 9 hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.