Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

V Hospodinovi nachádzam útočisko

1 Zbormajstrovi. Dávidov. V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať: „Uleť si, vtáča, na svoj vrch!?
2 Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úprimných. 3 Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý?“ 4 Hospodin je vo svojom svätom chráme, Hospodinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. 5 Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. 6 Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov, horúci vietor bude ich údelom. 7 Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimní uvidia jeho tvár.