Predchádzajúca kapitola

118. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Nech povie Izrael: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 3 Nech povie dom Áronov: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 5 V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. 6 Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, pohŕdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. 10 Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili zovšadiaľ, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasli ako plameň z tŕnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 13 Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Hospodin je moja sila a pieseň, stal sa mi záchranou. 15 Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. 16 Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla. 17 Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. 18 Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. 20 Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. 22 Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. 23 Stalo sa to na pokyn Hospodina: je to vec v našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! 25 Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu. 27 Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s ratolesťami až k rohom oltára. 28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože! 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.