Predchádzajúca kapitola

116. kapitola

Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas

1 Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas,
2 lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. 3 Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ. 4 Vzýval som však meno Hospodina: „Prosím, Hospodin, zachráň mi život!“ 5 Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zľutúva. 6 Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi. 7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. 8 Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. 10 Uveril som, preto hovorím: „Bol som veľmi pokorený.“ 11 V úzkosti som si povedal: „Každý človek klame.“ 12 Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? 13 Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. 14 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. 15 V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. 16 Hospodin, som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. 17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. 18 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom, 19 v nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!