Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

116. kapitola

Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas

1 Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas,116,1 Ž 18,2
2 lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. 3 Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ.116,3 Ž 18,5n 4 Vzýval som však meno Hospodina: „Prosím, Hospodin, zachráň mi život!“ 5 Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zľutúva.116,5 Neh 9,8; Ž 103,8; 145,17 6 Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi. 7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.116,7 Ž 13,6; Jer 6,16; Mt 11,29 8 Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom.116,8 Ž 56,14 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých.116,9 Ž 27,13 10 Uveril som, preto hovorím: „Bol som veľmi pokorený.“ 11 V úzkosti som si povedal: „Každý človek klame.“ 12 Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? 13 Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. 14 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom.116,14 Ž 22,26 15 V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných.116,15 Ž 72,14 16 Hospodin, som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá.116,16 Ž 86,16; 119,125 17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina.116,17 Lv 7,12; Ž 50,14; 107,22 18 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom, 19 v nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!116,19 Ž 96,8; 135,2