115. kapitola

3 Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.