114. kapitola

Keď Izrael vychádzal z Egypta

1 Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka,114,1 Ex 13,3; Dt 28,49; Ž 81,6
2 Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom.114,2 Ex 6,7; 19,6; Dt 26,18; 27,9 3 More to videlo a ušlo, Jordán ustúpil,114,3 Ex 14,21; Joz 3,16; Ž 77,17 4 vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá.114,4 Ž 29,6; Hab 3,6 5 Čo ti je, more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil?114,5 Hab 3,8 6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? 7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákoba, 8 ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.114,8 Ex 17,6; Nm 20,11; Ž 107,35