Predchádzajúca kapitola

114. kapitola

Keď Izrael vychádzal z Egypta

1 Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka,
2 Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. 3 More to videlo a ušlo, Jordán ustúpil, 4 vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá. 5 Čo ti je, more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil? 6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? 7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákoba, 8 ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.