Predchádzajúca kapitola

113. kapitola

Chváľte, Hospodinovi služobníci

1 Haleluja! Chváľte, Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina!
2 Nech je velebené meno Hospodina odteraz až naveky! 3 Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. 4 Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. 5 Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko 6 a hľadí do hlbín neba i zeme? 7 On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho, 8 aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. 9 Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!