112. kapitola

Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina

1 Haleluja! (alef) Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina (bét) a v jeho príkazoch má veľkú záľubu.112,1 Ž 119,16 (gimel)
2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi, (dalet) pokolenie úprimných bude požehnané.112,2 Ex 20,6; Ž 25,13; Prís 20,7 (hé) 3 Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, (vav) jeho spravodlivosť trvá navždy.112,3 Ž 37,25; Mt 6,33 (zajin) 4 Úprimným zasvitne svetlo v tme, (chét) veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý.112,4 Jób 11,17; Ž 97,11 (tét) 5 Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jód) a spravuje veci rozvážne,112,5 Lk 6,35 (kaf) 6 nikdy sa nezachveje. (lamed) Vo večnej pamäti bude spravodlivý.112,6 Prís 10,7 (mém) 7 Nezľakne sa zlej správy, (nún) jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina.112,7-8 Prís 1,33 (samech) 8 Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, (ajin) kým neuzrie pád svojich protivníkov. (pé) 9 Štedro dáva chudobným, (cadé) jeho spravodlivosť bude trvať navždy, (kóf) jeho moc slávne vynikne.112,9 Dt 24,13; Ž 75,11; 2Kor 9,9 (réš) 10 Uzrie to bezbožník a nazlostí sa, (šín) škrípať bude zubami a zrúti sa. (tav) Túžba bezbožníkov vyjde nazmar.112,10 Ž 37,12; Prís 10,28; 11,7; Lk 13,28