Predchádzajúca kapitola

112. kapitola

Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina

1 Haleluja! (alef) Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina (bét) a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. (gimel)
2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi, (dalet) pokolenie úprimných bude požehnané. (hé) 3 Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, (vav) jeho spravodlivosť trvá navždy. (zajin) 4 Úprimným zasvitne svetlo v tme, (chét) veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. (tét) 5 Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jód) a spravuje veci rozvážne, (kaf) 6 nikdy sa nezachveje. (lamed) Vo večnej pamäti bude spravodlivý. (mém) 7 Nezľakne sa zlej správy, (nún) jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. (samech) 8 Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, (ajin) kým neuzrie pád svojich protivníkov. (pé) 9 Štedro dáva chudobným, (cadé) jeho spravodlivosť bude trvať navždy, (kóf) jeho moc slávne vynikne. (réš) 10 Uzrie to bezbožník a nazlostí sa, (šín) škrípať bude zubami a zrúti sa. (tav) Túžba bezbožníkov vyjde nazmar.