Predchádzajúca kapitola

108. kapitola

Moje srdce je pripravené, Bože

1 Pieseň. Dávidov žalm.
2 Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať, veď ty si moja sláva. 3 Prebuď sa harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 4 Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi, 5 lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. 6 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou! 7 Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. 8 Boh prehovoril vo svojej svätyni: „Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukkót. 9 Mne patrí Gileád, mne patrí Menašše, Efrajim je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. 10 Moábsko je moje umývadlo, na Edómsko hodím svoj sandál, nad Filištínskom víťazne zaplesám.“ 11 Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska? 12 Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? 13 Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. 14 S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.